VIS BROKERHOUSE neatkarīgs apdrošināšanas eksperts atradīs Jums labāko piedavājumu tirgū!

Kārļa Ulmaņa gatve 2, 6.stāvā, Rīga
+371 67969545

info@brokerhouse.lv

Sakņu 16/18, Daugavpils
+371 28365345

tatjana@brokerhouse.lv

9:00 – 18:00

Pirmdiena - piektdiena
Darba dienās

Par mums

VIS BROKERHOUSE SIA (iepriekš SIA "Vingo Insurance Services") ir reģistrēta Finansu un Kapitāla Tirgus Komisijā kā apdrošināšanas brokeru sabiedrība 2009.gada 09. septembrī, lai sniegtu Latvijas Republikas un ārvalstu fiziskām un juridiskām personām profesionālus un kvalificētus apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus.

VIS BROKERHOUSE veic visa apdrošināšanas procesa uzraudzību un sniedz profesionālas konsultācijas ar apdrošināšanu saistītajos jautājumos, piemēram - klienta interesēs veic riska izvērtēšanu, apdrošināšanas līguma sagatavošanu, kā arī aizstāv klienta intereses tā darbības laikā. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, brokeris palīdz klientam saņemt pareizu un savlaicīgu apdrošināšanas atlīdzību.

VIS BROKERHOUSE nav saistīta ne ar vienu no apdrošināšanas sabiedrībām un, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, objektīvi pārstāv klienta intereses arī atlīdzības izmaksas jautājumos.

VIS BROKERHOUSE kompānijā strādā sertificēti brokeri, kuri gadiem pelnīja autoritāti apdrošināšanas sferā. Darba pieredze uzņēmuma apdrošināšanā darbiniekiem ir vairāk nekā 15 gadi.

VIS BROKERHOUSE civiltiesiskās atbildības limits sastāda EUR 2 000 000,- kas atbilst Eiropas Savienības direktīvas „Par apdrošināšanas starpniecību” 4. panta trešās daļas prasībām, kas nosaka, ka apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekiem pašiem jābūt apdrošinātiem profesionālo zaudējumu segšanai visā Eiropas Savienības teritorijā vai arī jāpastāv citai pielīdzināmai garantijai par atbildību, kāda varētu rasties no profesionālas paviršības, un šādas apdrošināšanas vai garantijas summai jābūt vismaz 2 000 000 euro vienam apdrošināšanas gadījumam.

VIS BROKERHOUSE piedāvā izdevīgu sadarbību visos patreiz Latvijā pieejamajos apdrošināšanas veidos, tajā skaitā: Autotransporta apdrošināšana, īpašuma apdrošināšana, nelaimes gadījumu, veselības un dzīvības apdrošināšana, kravu apdrošināšanas, dažāda veida civiltiesiskās (vispārējās un profesionālās) atbildības apdrošināšana, galvojumu un būvniecības garantiju apdrošināšana, finanšu risku un uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana, kiberrisku, media un datu aizsardzības risku apdrošināšana, uzņēmuma vadības apdrošināšana, kā arī citi apdrošināšanas veidi.

VIS BROKERHOUSE

VIS BROKERHOUSE brokeri vairākus gadus veiksmīgi sadarbojas un izvieto klientu riskus netikai Latvijas, bet arī ārvalstu apdrošināšanas sabiedrībās.

VIS BROKERHOUSE sadarbojas ar visām* Latvijā pārstāvētām apdrošināšanas sabiedrībām Latvijā un ir partneris vairāku ārzemju, taj skaitā Lloyd`s apdrošināšanas brokeru partneris un ārzemju apdrošināšanas kompāniju partneris.

Viena no būtiskākajām brokera darbības priekšrocībām ir tā, ka brokera pakalpojumi nesadārdzina apdrošināšanu – atlīdzību par savu darbu brokeris saņem tikai un vienīgi no klienta izvēlētās apdrošināšanas sabiedrības. Minētā summa nepalielina tarifa likmi klientam, bet samazina to administratīvo līdzekļu daudzumu, kas paliek apdrošināšanas sabiedrības rīcībā. Savukārt profesionāla brokera pieeja līguma slēgšanā, kā arī vairāku piedāvāto variantu izvērtēšana, dod iespēju nopirkt drošāku un lētāku apdrošināšanu.

Top